Młodzieżowa Rada Gminy Dygowo

Młodzieżowa Rada Gminy Dygowo

W świetlicy w Dygowie miało miejsce spotkanie wójta Gminy Dygowo, Grzegorza Starczyka z uczniami starszych klas szkół podstawowych z Czernina, Dygowa i Wrzosowa, którzy wrazili chęć uczestnictwa w Młodzieżowej Radzie Gminy Dygowo. W pierwszym, organizacyjnym zebraniu nowego ciała doradczego Wójta Gminy Dygowo brało udział 38 uczniów. Wójt przez ostatnie tygodnie na lekcjach wiedzy o społeczeństwie przybliżał funkcjonowanie samorządu gminnego oraz dzielił się pomysłem utworzenia rady młodzieżowej, której celem byłoby upowszechnienie idei samorządności ,zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących spraw młodzieży oraz umożliwienie młodzieży aktywnego udziału w życiu społecznym gminy.

Kolejne spotkanie odbędzie się w listopadzie. Wezmą w nim udział już tylko reprezentanci szkół, którzy przedstawią konkretne propozycje działań rady na najbliższe miesiące.


Drukuj