Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej we Wrzosowie

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej we Wrzosowie

14 października przypada święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty  popularnie zwane Dniem Nauczyciela. Z tej okazji w świetlicy we Wrzosowie odbyła się uroczystość z udziałem grona pedagogicznego oraz kadry niepedagogicznej wszystkich szkół gminy Dygowo.

Spotkanie rozpoczął występ artystyczny uczniów szkoły podstawowej z Wrzosowa. Następnie wójt Grzegorz Starczyk podziękował nauczycielom za zaangażowanie i pasję w przekazywaniu wiedzy i wychowywaniu uczniów, a pracownikom oświaty za codzienny trud administrowania szkoły.

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie nagród. Wójt wraz z przewodniczącym rady gminy  Jerzym Leszczyńskim uhonorowali dyrektorów szkół: w Czerninie, Dygowie i Wrzosowie. Po czym Panie Dyrektorki - Jadwiga Puton , Magdalena Skonieczka i Ewa Baran wręczyły nagrody dyrektora nauczycielom.

Dodatkowym wydarzeniem obchodów było  uhonorowanie pani Jadwigi Puton przez przedstawicieli związków zawodowych z okazji jubileuszu 40 lat pracy w zawodzie nauczyciela. Laudację wygłosił Bogdan Żołnierowicz ,a zebrani zaśpiewali gromkie 100 lat.


Drukuj