Image

 

 

29 maja rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie. Komisja, składająca się z przedstawicieli organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców i organizacji związkowych, oceniała dwie oferty złożone przez Marcina Górniaka i Tomasza Rusieckiego. Obaj kandydaci spełnili wszystkie wymogi formalne. Po przedstawieniu koncepcji funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie, komisja konkursowa w głosowaniu tajnym wybrała Tomasza Rusieckiego, którego rekomendowała Wójtowi Gminy Dygowo na nowego dyrektora szkoły. Wójt Grzegorz Starczyk przyjął rekomendację.

Budynek Użyteczności Publicznej w Dygowie

Samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie rozpoczęła działalność 01.01.2023 r.

Dyrektor GOKiB w Dygowie -Katarzyna Iwanejko

27.02.2023 r. otwarte zostały 3 oddziały przedszkolne

04.03.2023 r. uroczyste otwarcie GOKiB w Dygowie

20.03.2023 r. otwarta została restauracja

30.05.2023 r. otwarta została siłownia

STRONA GOKiB w Dygowie