Kontrole ciężarówek w Dygowie na Kolejowej

W Dygowie na ulicy Kolejowej przed godziną ósmą rano policjanci prowadzili kontrolę przejeżdżających ciężarówek przeznaczonych do transportu kruszyw.  Sprawdzana była prędkość, dokumenty przewozowe, zezwolenia na przejazd na drodze o ograniczonym tonażu oraz stan techniczny pojazdów.  Niestety nie wszystkie sprawdzane elementy były zgodne z przepisami, co skutkowało zakończeniem kontroli mandatowo. Droga powiatowa przechodząca przez Dygowo - ulica Główna i Kolejowa-  na odcinku 1,2 kilometra posiada ograniczenie ruchu  pojazdów  o nacisku na oś większym niż 12 ton.
Autor zdjęć Marek Kawęcki