XXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dygowo

Dziś odbyła się XXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dygowo. Celem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Dygowo do realizacji wspólnej inwestycji z Lasami Państwowymi Nadleśnictwa Gościno. Planowana inwestycja to remont odcinka drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej w miejscowości Wrzosowo do mostu na Parsęcie. Przedmiotowy odcinek drogi będącej w zarządzie Gminy Dygowo jest fatalnym stanie technicznym, „łatanie” dziur nie przynosi efektów i jedynym rozsądnym wyjściem jest wymiana nawierzchni całego odcinka. Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały, który wcześniej Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała. Po zakończonej sesji wójt Grzegorz Starczyk wypowiedział się w sprawie działań Gminy zmierzających do sfinalizowania tematu remontu drogi.