Absolutorium dla Wójta Gminy Dygowo i uznanie dla Skarbnik

W dniu dzisiejszym odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Dygowo. W czasie posiedzenia radni między innymi poddali pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2016 rok, następnie jednogłośnie  udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo. Przewodniczący rady Artur Wasiewski, przewodniczący komisji rewizyjnej Zbigniew Kozak a także sam wójt Grzegorz Starczyk podkreślili ogromny wkład skarbnik Sylwii Kot w utrzymanie i zrealizowanie budżetu w trudnym roku 2016,roku w którym mieliśmy aż trzech wójtów. Uchwalono także uznanie drzewa - dąb szypułkowy ,rosnącego w Łykowie za pomnik przyrody. Zapraszam na pełny zapis (w trakcie przerwa 10 minut) z dzisiejszego posiedzenia Rady Gminy Dygowo.