Jutro XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo

29 września w piątek  odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek obrad zaplanowano na godzinę 13:00. Miejsce obrad  to świetlica wiejska przy ogrodowej 14. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad.
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027,
3) uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017-2027,
4) zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiących własność Gminy Dygowo i osoby fizycznej.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.