Relacja z XXIX Sesji Rady Gminy Dygowo (wideo)

XXIX Sesję Rady Gminy Dygowo poprzedziło wspólne posiedzenie komisji, na którym przedstawiciel firmy EU-Consult Sp. z.o.o. z Gdańska przedstawił radnym Program Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017-2027. W czasie sesji opracowanie końcowe Programu  radni przyjęli stosowną uchwałą. Na zaproszenie radnych obecny był przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych Waldemar Skręty, który odpowiadał na pytania radnych dotyczące stanu dróg powiatowych na terenie gminy. Radni podjęli także uchwałę w sprawie stanowiska Rady Gminy Dygowo dotyczącego planowanego powstania farmy bydła w Czernienie. Stanowisko rady odczytał  przewodniczący Artur Wasiewski (1:32:37).