Posiedzenie Komisji Społecznej. Paradoks mało licznych klas

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w szkołach w Dygowie i Wrzosowie za rok szkolny 2016/2017 były tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Dygowo. Dyrektorzy byłych gimnazjów przygotowali pisemne raporty obrazujące wyniki uczniów z poszczególnych przedmiotów. Te niestety wypadły poniżej średniej w powiecie i całej Polsce. Tu można dodać ,że całe województwo zachodniopomorskie jest na ostatnim, szesnastym miejscu według danych Okręgowych Komisji Wyborczych. Przyczyny takiego stanu rzeczy były przedmiotem dyskusji. Co do stricte samych wyników ,dyrektorzy wskazywali na swoisty paradoks, który polega na tym, że mało liczne klasy teoretycznie dają duże możliwości pracy z każdym uczniem , ale jeden ,dwóch uczniów ze słabym wynikiem z jakiegoś przedmiotu rażąco zaniżają średnią na egzaminach całej klasy-szkoły. Poza tym jako konkretne przyczyny przytoczyli brak metodyków – specjalistów ,którzy oceniają dobrane metody nauczania  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Komisja po zebraniu nie określiła wytycznych dla Organu Prowadzącego.