W poniedziałek XXXI Sesja Rady Gminy Dygowo

27 listopada w poniedziałek  odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek obrad zaplanowano na godzinę 13:30. Miejsce obrad  to świetlica wiejska przy ogrodowej 14. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
 2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027,         
 3) wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 1/54 obręb Gąskowo,
 4) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dygowo a Gminą Miasto Kołobrzeg w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.