wykonaniem poradził Pan sobie bardzo dobrze – mówił przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski. Te słowa uzasadniają jednogłośne głosowanie rady za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo – Grzegorzowi Starczykowi. Słowa uznania za wykonie budżetu radni kierowali  również do skarbnik gminy –Sylwii Kot oraz sekretarz gminy - Doroty Gruchały. Przebieg 36. sesji Rady Gminy Dygowo ,zarejestrowany na wideo ,dostępny będzie w następnym artykule.