Absolutorium dla Wójta Gminy Dygowo

Według komisji jest to najlepsze sprawozdanie  z realizacji wykonania  budżetu w obecnej kadencji rady gminy – podkreślił w swoim raporcie przewodniczący komisji rewizyjnej Zbigniew Kozak. Słowa uznania kieruję w stroną Pana Wójta , tym bardziej ,że jest to pierwsze pełne całoroczne  zrealizowane przez Pana Panie Wójcie tego budżetu , z którego wykonaniem poradził Pan sobie bardzo dobrze – mówił przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski. Te słowa uzasadniają jednogłośne głosowanie rady za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo – Grzegorzowi Starczykowi. Słowa uznania za wykonie budżetu radni kierowali  również do skarbnik gminy –Sylwii Kot oraz sekretarz gminy - Doroty Gruchały. Przebieg 36. sesji Rady Gminy Dygowo ,zarejestrowany na wideo ,dostępny będzie w następnym artykule.