Relacja z XXXVI Sesji Rady Gminy Dygowo (wideo)

Zapraszam do obejrzenia relacji wideo z wczorajszej XXXVI sesji Rady Gminy Dygowo. W czasie obrad głosowano miedzy innymi nad  przyjęciem uchwał w sprawie wykonania budżetu za rok 2017- udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Dygowo, zmiany wynagrodzenia wójta  w związku z przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzenia ws. wynagradzania pracowników samorządowych oraz zmian w budżecie dotyczących planowanych inwestycji na terenie gminy.