W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyło się posiedzenie Rady Gminy Dygowo. Przed rozpoczęciem obrad wójt Grzegorz Starczyk wraz z przewodniczącym rady Jerzym Leszczyńskim podziękowali byłej sołtys Dębogardu pani Ewie Madej za długoletnią pracę na rzecz sołectwa i gminy. Także sołtys Dygowa Wojciech Galek podziękował pani Ewie za lata współpracy miedzy sołectwami.

W czasie posiedzenia radni  miedzy innymi uchwalili nową stawkę opłat za odbiór odpadów komunalnych z posesji. Wynosi ona 28 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej posesję. Podwyżkę uchwalono większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się.

Poniżej zapis wideo 28 sesji Rady Gminy Dygowo fotogaleria.