31. Sesja Rady Gminy Dygowo. Rada wyraziła solidarność z Narodem Ukraińskim (wideo)

31. Sesja Rady Gminy Dygowo. Rada wyraziła solidarność z Narodem Ukraińskim (wideo)

W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyło się 31 posiedzenie Rady Gminy Dygowo. Obradowało 14 radnych. Na początku sesji Kierownik Posterunku Policji asp. Rafał Czechowicz przedstawił radnym statystki związane z pracą policji na terenie gminy za ubiegły rok oraz udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących tematów związanych z bezpieczeństwem.

Wśród uchwał były między innymi :

UCHWAŁA Nr XXXI/259/22 RADY GMINY DYGOWO w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim

UCHWAŁA Nr XXXI/262/22 RADY GMINY DYGOWO w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/242/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu.

Po przeprowadzeniu przez Powiat Kołobrzeski przetargu pn. „Przebudowa ulicy Głównej w Dygowie” ,okazało się, iż oferty przewyższają planowane kwoty inwestycji. W związku z czym Powiat Kołobrzeski zwrócił się ponownie do Gminy Dygowo z wnioskiem o zwiększenie pomocy finansowej na tę inwestycję o kwotę 283 000,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 1 213 000,00 zł.

UCHWAŁA Nr XXXI/267/22 RADY GMINY DYGOWO w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIX/231/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XIII/92/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Dygowo.

Odpady komunalne typu budowlane i gabaryty będą przyjmowane do PSZOK w ilości do 25 kg rocznie od osoby zgłoszonej w deklaracji , a nie jak poprzednio 100 kg od posesji (było to niekorzystne mieszkańców zamieszkujących nieruchomości osiedlowe, wielorodzinne).


Drukuj