Firma z Grzybowa przebuduje drogę w Jazach

W dniu wczorajszym komisja przetargowa wybrała firmę która będzie realizować przebudowę drogi gminnej w Jazach. To Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRIN  Jacek Zadka z Grzybowa , które złożyło najkorzystniejszą ofertę ,  jednocześnie spełniającą wszystkie wymogi formalne. Przypomnę , że wybrana firma wykona roboty za kwotę 1.916.506 złotych brutto ,najpóźniej do końca listopada tego roku. Także podpisanie umowy w ciągu 7 dni od dnia dzisiejszego i do dzieła.