Posterunek Policji w Dygowie - kolejny krok

Dziś wójt Marek Zawadzki podpisał w wykonawcą – firmą WP - Paweł Werema z Kołobrzegu- umowę na przebudowę i remont budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 24, przeznaczonego w części na posterunek Policji. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac nastąpi w następnym tygodniu. Prace potrwają do końca września. Wykonawca zrealizuje prace za kwotę 265 tysięcy złotych brutto.