Pozbądź się azbestu !

Gmina Dygowo już po raz czwarty będzie realizowała zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Każda płyta azbestowo-cementowa (popularnie nazywana eternitem) zawiera od 11 do 13% rakotwórczego azbestu. Niczym niezabezpieczone płyty są szkodliwe, nawet jeśli tylko leżą na dachu. Deszcze wymywają z nich bowiem spoiwo cementowe, przez co wiązki włókien azbestu zostają odsłonięte, rozszczepiają się i uwalniają do środowiska. Im bardziej zniszczony jest dach, tym więcej włókien się ulatnia. Szczególnie niebezpieczne stają się podczas usuwania z dachu starych płyt, które się łamią i kruszą. Włókna azbestowe są niewidoczne dla oka - są czterokrotnie cieńsze od ludzkiego włosa.
Ponieważ problem jest poważny, już w 1998 roku zostało wydane rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. W tymże roku została zakończona produkcja falistych płyt azbestowych, a w marcu 1999 roku wprowadzono zakaz obrotu tymi płytami. W 2002 roku przyjęto też program usuwania wyrobów azbestowych w całej Polsce. Zgodnie z nim potrwa to jednak jeszcze przez najbliższe 30 lat, a może i dłużej.
Każda gmina, starostwo lub powiat zostały zobowiązane rozporządzeniem ministra gospodarki do sporządzenia inwentaryzacji budynków zawierających materiały azbestopochodne wraz z oceną ich stanu technicznego, a tym samym oceną szacunkową czasu, w którym muszą zostać usunięte. Sprawozdania z tych inwentaryzacji muszą być co roku składane w województwach. W przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń powierzchni wyrobów zawierających azbest zarządca lub użytkownik powinien taki wyrób usunąć w pierwszej kolejności.
Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Obecnie zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi.Przedostanie się włókien azbestowych do organizmu może być przyczyną ciężkich chorób płuc.
Każdy mieszkaniec, który chce wziąć udział w projekcie powinien złożyć w wymaganym terminie deklarację  uczestnictwa w projekcie (co roku gmina ogłasza nabór do projektu i wyznacza termin składania dokumentów), a w raz z nią aktualną mapę pobraną ze Starostwa Powiatowego oraz oświadczenia wszystkich współwłaścicieli działek, że wyrażają zgodę aby Gmina Dygowo zdemontowała azbest z budynku zlokalizowanego na działce będącej ich własnością. W przypadku, kiedy mieszkaniec posiada na terenie swojej działki już zdemontowany azbest, również może złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie, ale tylko w zakresie transportu i unieszkodliwienia odpadu (wówczas nie musi załączać mapy oraz oświadczenia współwłaścicieli). 
Gmina rokrocznie składa wniosek o dofinansowanie tego zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki pozyskanym dotacjom na ten cel (finansowanie w 100%) z terenu gminy Dygowo do tej pory usunięto 457,505 Mg (457 ton) tego szkodliwego odpadu.
Dlatego zachęcamy Państwa do składania deklaracji na usuwanie azbestu z terenu Waszych nieruchomości.
Informacji na ten temat udziela Elżbieta Retyk, tel. 94 35 84 608, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.