Umowa na remont drogi w Jazach podpisana

W dniu wczorajszym wójt Marek Zawadzki  podpisał umowę z wykonawcą ,który przebuduje odcinek drogi gminnej w Jazach i w Jażdże. Wykonawca -Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRIN  Jacek Zadka z Grzybowa- wykona prace do 30 listopada 2016 roku. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac nastąpi w następnym tygodniu. Zakres przebudowy pierwszego etapu to odcinek od drogi wojewódzkiej nr 163 , przez Jazy przy Miejscu Spotkań , do miejscowości Jażdże. Wartość robót to kwota 1.916.506 złotych.
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.