Inwestycje w infrastrukturę transportową

Gmina Dygowo, jako członek ZIT KKBOF będzie objęta opracowywanym na zlecenie Miasta Koszalin Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Dokument ten  to strategiczny plan tworzony w celu usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w gminach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia. Opiera się on na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny. Plan ten odpowiada na problemy związane z transportem w obszarach miejskich i wiejskich  w sposób bardziej efektywny.
Potrzebny jest do zapewnienia wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do kluczowych celów podróży i usług, poprawia stan bezpieczeństwa, poprawia wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów, wpływa pozytywnie na atrakcyjność i jakość środowiska naturalnego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako celu. Obejmuje analizę stanu obecnego, budowanie wizji.
 Inwestycje w infrastrukturę transportową muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe.  Funkcję takich dokumentów mogą pełnić plany dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, Strategie ZIT lub plany mobilności miejskiej.
Aby taki plan został rzetelnie opracowany konieczna jest Państwa opinia. Dlatego zachęcamy do wypełniania ankiet dostępnych pod poniższym linkiem:  http://mobilnosc-kkbof.badanie.net/
Ankiety należy wypełniać do 20 lipca 2016 roku.