Elektrowni wiatrowych w Gąskowie i Stojkowie nie będzie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wyraził zgody na budowę fermy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w okolicach Stojkowa i Gąskowa. Inwestor zamierzał wznieść 3 maszty z turbinami o łącznej mocy 12 MW. Każda elektrownia wraz z ramieniem śmigła miałby 185 metrów wysokości, co w myśl obowiązujących przepisów warunkuje minimalną odległość do zabudowań na poziomie 1850 metrów ( 10 x wysokość całkowita elektrowni). W przypadku wymienianej farmy cztery lokalizacje zabudowań były 465 m, 605 m, 615 m i 635 m od planowanej inwestycji. Ponadto w odległości także mniejszej niż 1850 metrów znajduje się teren form chronionej przyrody Wspólnoty „Dorzecza Parsęty. Jak widać w obu przypadkach inwestycja nie spełniała kryterium odległości. Szczegóły ,czyli decyzja dostępna jest na tablicach informacyjnych sołectw i w Urzędzie Gminy Dygowo.