Co z zabytkiem w centrum Dygowa?

Co dalej z budynkiem stojącym na rogu ulic Kołobrzeskiej i Głównej w Dygowie ? To pytanie zadaje sobie wielu mieszkańców gminy. Temat przyszłości tego obiektu został również po raz kolejny poruszony na ostatniej sesji Rady Gminy Dygowo. Budynek jest zabytkiem , a to ogranicza możliwości zbycia lub zagospodarowania go przez Gminę. Jedyną drogą  otwierającą pole działania jest wykreślenie zabytku z rejestru. Procedura nie jest łatwa ani szybka. Nie mniej Gmina Dygowo podjęła działania i pod koniec września wystąpiła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wykreślenie obiektu z rejestru zabytków. W dniu 25 października przedstawiciel Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie przeprowadził oględziny obiektu w celu sporządzenia protokołu ze stanu technicznego i przesłania do ministerstwa. W tej chwili tylko pozostaje czekać na decyzje ze strony ministerstwa.