Podpisano aneks na dofinansowanie inwestycji w Jazach

W dniu dzisiejszym w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie miało miejsce podpisanie Aneksu do Umowy z dnia 7.06.2016 r. na dofinansowanie inwestycji polegającej na Przebudowie drogi gminnej w Jazach. Ze strony gminy Dygowo, umowę podpisał Wójt Grzegorz Starczyk przy kontrasygnacie Skarbnik Sylwii Kot. Całkowity koszt inwestycji to blisko 1.959,000,00 zł wstępna umowa o dofinansowanie przewidywała 474.365,49 zł, po podpisaniu Aneksu kwota ta uległa zwiększeniu do 524.272,43 zł.Tekst i foto: Urząd Gminy Dygowo