Odbiorca odpadów komunalnych na rok 2017 bez zmian

W dniu wczorajszym w Gminie Dygowo miało miejsce otwarcie ofert  przetargu na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Dygowo. Specyfikacja przetargowa,  podobnie jak w ubiegłym roku zakładała ,że wykonawcy muszą oszacować cenę na podstawie prognozy ilości wywiezionych odpadów. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma - Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.. Cena jaką uzyskano w wyniku przetargu jest wyższa od ubiegłorocznej o około 25 tysięcy złotych. Rozliczenie płatności między Gminną a odbiorcą odpadów, będzie się odbywało według rzeczywistej ilości odebranych odpadów w danym miesiącu. Większa kwota oferty nie spowoduje wzrostu cen, które obowiązują mieszkańców. Przypominamy obowiązujące miesięczne stawki: 20 zł za odpady zmieszane i 10 zł za odpady segregowane od jednej osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym.