Ogłoszenie nr 1 Stowarzyszenia LGD w Gościnie

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  1. Termin składania wniosków: od 19 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r.
  2. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD. Wniosek i dokumenty powinny znajdować się w skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów).
  3. Operacja może uzyskać wsparciew formie ryczałt - premia w kwocie 80.000,00 zł (słownie osiemdziesięciu tysięcy złotych 00/100)
  4. Zakres tematyczny operacji:Podejmowanie działalności gospodarczej.
  5. Warunki udzielenia wsparcia określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm).
  6. Wysokość limitu środków:800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).
  7. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60 punktów, określonych w Lokalnych kryteriach wyboru.
Szczegółowe informacjedotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz wzoru umowy – dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie": www.silawgrupie.org.pl w zakładce pt. „NABORY”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Dodatkowe informacjemożna uzyskać od pracowników Biura LGD "Siła w Grupie" w biurze LGD osobiście (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno), telefonicznie pod numerem telefonu  94 35 133 71 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..