"Akcja zima" w Gminie Dygowo

Zima kazała długo czekać na siebie, ale za to przyszła z przytupem. Mamy duże opady śniegu i mróz. Jak przygotowana jest do akcji zima Gmina Dygowo? Gmina podpisała z firmami zewnętrznym  dwie umowy na odśnieżane i zwalczanie śliskości dróg i chodników gminnych.  Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Dzik ma pod swoją pieczą drogi , natomiast o stan chodników dba  firma Plantatoris.  Obie umowy obowiązują do 31 marca. Firmy będą otrzymywały wynagrodzenie za efektywne wykonanie prac związanych z odśnieżaniem. Gmina nie płaci za gotowość. Jednakże należy pamiętać, że sprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości  należy do właściciela tej posesji. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Ponadto właściciel posesji zobowiązany jest do usunięcia sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się. W związku z tym to naszym obowiązkiem jest odśnieżanie i posypywanie piaskiem w obrębie naszych zabudowań. Wszystkie sołectwa gminy zostały wyposażone w piasek do zwalczania śliskości na chodnikach. Z ramienia Gminy Dygowo osobą odpowiedzialną za „Akcję zima” jest Elżbieta Retyk. Wszyscy sołtysi posiadają kontaktowy numer telefonu i są zobowiązani do informowania w razie wystąpienia zagrożeń.