Bariery dla niepełnosprawnych- obudzić świadomość ich istnienia

Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych występują w budynkach i ich elementach zewnętrznych oraz infrastrukturze dróg i chodników. Na co dzień utrudniają lub uniemożliwiają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Od 1 grudnia 2016 roku działa powołany przez Starostę Kołobrzeskiego Zespół ds. likwidacji barier architektonicznych. Zadaniem Zespołu jest przede wszystkim sporządzenie analizy dotyczącej dróg i obiektów publicznych pod kątem istniejących barier. Zespół został powołany, by inicjować działania w celu ich likwidacji, a w jego skład wchodzą przedstawiciele samorządów i mieszkańcy poszczególnych gmin z Powiatu Kołobrzeskiego.  Gminę Dygowo reprezentuje radny  Zbigniew Kozak oraz pracownik Urzędu Gminy - Andrzej Mazur. Zespół nie ma określonych ram czasowych swojej działalności ze względu na to ,że likwidacja barier jest procesem długotrwałym. Stworzenie mapy barier w poszczególnych gminach powiatu to jedno , środki finansowe na ich likwidację to drugie. W tej materii Rzecznik Prasowy Starosty Kołobrzeskiego – Marlena Wachowska udzieliła następującej odpowiedzi:  Koszty likwidowania barier z założenia leżą po stronie właściciela drogi czy obiektu publicznego, natomiast nie wykluczamy współfinansowania w jakimś zakresie. Wychodzimy też z założenia, że sama świadomość istnienia tych barier pozwoli na wcześniejsze zaplanowanie likwidacji i zabezpieczenie środków w budżetach gmin, jeśli gminy taką wolę wyrażą. Jak przebiegają prace identyfikujące problem barier architektonicznych na terenie gminy Dygowo zapytałem radnego Zbigniewa Kozaka.