Wycinka drzew na posesji - nowe przepisy (wideo)

Od 1 stycznia 2017 roku ustawodawca w prowadził zmiany w ustawie o ochronie przyrody.  Nie obowiązuje  już wymóg uzyskiwania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych z wyjątkiem  drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków i drzew – pomników przyrody. Nie ma już warunków w postaci wieku drzewa lub obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm  oraz opłat za wycinkę. Zmiany nie dotyczą wycinki drzew związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tu pozwolenia nadal obowiązują. Więcej informacji w materiale wideo poniżej.