Gmina Dygowo bliżej powstania PSZOK

W siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie została podpisana umowa na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ,budowy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ,na terenie gmin związkowych i partnerskich. Związek reprezentował prezes Waldemar Miśko , natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- Zastępca Prezesa Zarządu Roman Wójcik. Przy podpisaniu umowy obecni byli także przedstawiciele partnerów projektu. Gminę Dygowo reprezentowała sekretarz Dorota Gruchała. Całkowita wartość projektu to 16 482 411,25 złotych,  dofinansowanie 85%, a zakończenie planowane jest na koniec 2019 rok. Liderem przedsięwzięcia jest ZMiGDP a partnerami samorządy 10 gmin: Białogard, Karlino, Dygowo, Gościno, Grzmiąca, Siemyśl, Marcelin, Ustronie Morskie, Borne Sulinowo, Postomino. Na terenie dwóch miejscowości: Szczecinek i Kołobrzeg ,wykonane zostaną półpodziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. Przetargi w formule zaprojektuj i wybuduj oraz nadzór nad realizacją projektu organizować będzie Związek. Na trenie naszej gminy taki punkt powstanie w Dygowie na terenie sąsiadującym z PKP przy zabytkowym magazynie kolejowym. Dodatkowym elementem projektu będzie kampania edukacyjna dotycząca segregacji śmieci ,w ramach której zorganizowane zostaną warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.