Czy mamy wpływ na smog?

Największym problemem w Polsce związanym z zanieczyszczeniem powietrza tak zwanego smogu są związki stałe –pyły oraz węglowodory aromatyczne –benzopireny. Związki te stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia działając na układ oddechowy i krążenia. Głównym źródłem emisji wymienionych substancji jest sektor komunalny i transportowy. Instalacje grzewcze składające się na sektor komunalny stanowią około 60 % wszystkich zanieczyszczeń powietrza. Niekwestionowanym liderem w emisji szkodliwych pyłów są piece węglowe ,które generują ponad 250 mg pyłów na 1kWh ciepła. Dla porównania małe piece na pellet  emitują około 80 mg ,a piece gazowe około 10 mg. Wśród wymienionych na początku węglowodorów aromatycznych najgroźniejszy jest rakotwórczy benzoalfapiren powstający w wyniku spalania śmieci. Te informacje ukazują ,że ogrzewając gospodarstwa domowe mamy wpływ na emisję pyłów i innych zanieczyszczeń. Rozwiązaniem proekologicznym i jednocześnie ekonomicznym może być wymiana pieca , ocieplenie budynku lub korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Zachęcam do zapoznania się z pilotażowym programem pożyczek dla osób fizycznych, udostępnianych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Zgodnie z założeniami programu pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach, z niskim oprocentowaniem oraz z możliwością umorzenia części zobowiązania. Regulamin dofinansowania.