Jaka jest wartość mienia Gminy Dygowo?

Na to pytanie możemy znaleźć odpowiedź w opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej  Informacji o stanie mienia Gminy za rok 2016. Dane są publikowane co rocznie i zawierają ewidencję środków trwałych począwszy od gruntów poprzez wszelkiego rodzaju nieruchomości , samochody , maszyny, skończywszy na wyposażeniu obiektów. Informacja przedstawia dziesięć  działów zawierających ilość środków trwałych ,wartość oraz sposób ich zagospodarowania. Podsumowując to wartość mienia Gminy za rok 2016 określona jest kwotą 50 547 654,00 złotych. Zainteresowanych szczegółami odsyłam do materiałów źródłowych w BIP ,gdzie dostępna jest dokument wraz z tabelą.