Gmina Dygowo ogłasza nabór na stanowisko pracy

Gmina Dygowo ogłosiła nabór na stanowisko: Podinspektor do spraw Gospodarki  Nieruchomościami. Kandydaci mogą składać wymagane przez Gminę dokumenty do 18 kwietnia. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo: otwarcie ofert 19 kwietnia , następnie rozmowa kwalifikacyjna. Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dygowo.