Ważny dzień dla szkoły w Czerninie

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Dygowo podpisał w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerninie - etap I”. Kwota dotacji ze środków Funduszu to 220.527,67 złotych. Planowany koszt inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim i kosztami dokumentacji projektowej przy składaniu wniosku o dotację wynosił 557.710,91 zł. Termin wykonania inwestycji 30 września 2017 roku , a rozliczenia dotacji do 30.10.2017 roku. Dziś także miało miejsce otwarcie ofert przetargu publicznego na wykonanie prac I etapu termomodernizacji szkoły. W przetargu udział wzięło pięć firm. Najniższą kwotę 509.010,92 i 60 miesięcy gwarancji za wykonanie inwestycji zaoferowało przedsiębiorstwo z Koszalina. W ciągu najbliższych dni Komisja Przetargowa zapozna się ze wszystkimi ofertami i dokona ostatecznego wyboru wykonawcy. Niezbędne będą także korekty budżetu ,gdyż aktualnie Gmina dysponuje na bezpośrednie prace kwotą 421.000 złotych.