Roboty drogowe w Czerninie

W Czerninie Gmina niespodziewanie rozpoczęła roboty drogowe związane z układaniem nakładki mineralno – bitumicznej na istniejącą nawierzchnię z kamienia. O inwestycję na tym odcinku drogi mieszkańcy postulowali już od wielu lat. Nie jest to w pełny zakres przewidziany już wykonanym projektem budowlano-technicznym. Aktualnie nie będą wykonane chodniki i oświetlenie, ale wyprzedzająco na całej długości ułożono niezbędną infrastrukturę odwodnieniową. Wykonawca robót nową nawierzchnię ułoży na podbudowie z kruszywa łamanego na długości 210 metrów i 4 metry szerokości. Rozpoczęcie tej inwestycji było możliwe dzięki porozumieniu Gminy Dygowo z wykonawcą drogi ekspresowej „S-6”, który będzie korzystał z działek gminnych przy bocznicy kolejowej w Dygowie. Więcej szczegółów ,w tym także o jeszcze jednej niespodziance w materiale wideo z placu budowy.