Demontaż i utylizacja azbestu na terenie gminy Dygowo

Azbest był powszechnie używany jako materiał budowlany do połowy lat osiemdziesiątych.  Stosowano ten materiał przede wszystkim do wytwarzania pokryć dachowych i elewacyjnych płyt azbestowo-cementowych. Do końca stosowania tego materiału przyczyniły się badania naukowe ,które udowodniły jego szkodliwość dla ludzi. Włókna azbestu przedostające się do organizmu z powietrzem mają działanie rakotwórcze. Gmina Dygowo korzystając z dofinansowania podjęła po raz kolejny działanie mające pomóc mieszkańcom gminy w usuwaniu azbestu z posesji. Specjalistyczna firma z Gostynina do końca czerwca zdemontuje i zutylizuje około 2500 metrów kwadratowych tego szkodliwego materiału. Więcej szczegółów w materiale wideo. Zapraszam.