Ważne zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

Od 17 czerwca obowiązuje  nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, w zakresie przepisów dotyczących wycinki drzew. Zasadnicza zmiana dotyczy konieczności zgłoszenia w Urzędzie Gminy przez osobę fizyczną zamiaru usunięcia drzewa, którego obwód mierzony na wysokości 5cm przekracza wyznaczony wymiar dla danego gatunku. Na przykład: 80cm dla topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych, 65cm dla kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych oraz 50cm dla pozostałych drzew. Gmina zobligowana będzie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli Gmina uzna za niezasadne wykonanie wycinki , wówczas w ciągu 14 dniu będzie musiała wnieść sprzeciw. Natomiast brak sprzeciwu po upływie wspomnianego terminu daje zielone światło do wycinki. Należy pamiętać ,że usunięcie drzew bez zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez Gminę, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem kary administracyjnej. Jeszcze jedna uwaga. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel posesji na której rosły usunięte drzewa wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę ,które związane będzie z  prowadzeniem działalności gospodarczej to na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.