Dwie oferty w dwóch przetargach

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Dygowo miało miejsce otwarcie ofert na dwa zadania: Naprawa drogi powiatowej Nr 3335Z poprzez odnowę nawierzchni bitumicznej (odcinek Wrzosowo – most na Parsęcie) oraz Remont rurociągu melioracyjnego we Włościborzu. W obu przypadkach do Gminy wpłynęły pojedyncze oferty.  Na naprawę nawierzchni drogi powiatowej ofertę na kwotę 368 845,71 złotych złożyła firma Colas Polska. Gmina na to zadanie posiada środki w wysokości 300 000 złotych. Natomiast remont rurociągu firma Grand z Białogardu wyceniła na kwotę 82 266,77 złotych. Gmina ma przeznaczone na to zadanie środki w kwocie 190 000 złotych.
Zakres remont nawierzchni drogi powiatowej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grub. 4 cm, to 5.021,5 m2. Wzmacniające pasmo pobocza  wykonane z kruszywa o grubości 8 cm to 1.182 m2.
Zakres remontu rurociągu we Włościborzu  obejmuje wymianę rurociągu melioracyjnego o łącznej długości ok. 217,1 m, w tym rurociąg z PCV 315 mm w wykopie otwartym 149,1 m, rurociąg PE 315 (przewiertem sterowanym) 68,0 m.