940 hektarów dla rolników gminy Dygowo?

Od 1 września rozpoczął działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który przejął część zadań Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Powstało siedemnaście oddziałów terenowych KOWR w tym jedyny w Koszalinie ,mający siedzibę w mieście nie będącym stolicą regionu. Dzisiaj przedstawiciele KOWR-u spotkali się w Piotrowicach z liczną grupą rolników gminy Dygowo. Przedstawiony został podział gruntów rolnych ( 940 ha) na działki w obrębie Włościborza i Kłopotowa przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży, które mają zasilić zasoby Ośrodka. Kierownik KOWR-u zapoznał rolników z zastosowaną metodyką podziałów pozyskanego obszaru , zasadami przyszłych przetargów i następnie odpowiadał na pytania. Najwięcej wątpliwości rolników budził fakt ,że ziemia przeznaczona do przetargów jest aktualnie we władaniu bezumownego użytkownika , a co więcej pokryta zasiewami i na dodatek toczy się sprawa sądowa o prawo jej użytkowania . 11 października ma zapaść w tej sprawie wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Także sporo pytań dotyczyło zasad przyszłych przetargów. Do 13 października KOWR dał czas rolnikom na wnoszenie uwag do przedstawionego podziału gruntu i nieruchomości. Przetargi planowane są na wiosnę przyszłego roku. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Dygowo. Poniżej fragmenty wypowiedzi kierownika Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobami KOWR – Piotra Chmielowicza.