We Włościborzu wiercą wzdłuż starej deszczówki

Trawa remont rurociągu melioracyjnego odprowadzającego  wody  opadowe  ze  stawu  w centrum Włościborza. Aktualnie wykonawca wykonuje przewiert sterowany po trasie odcinków istniejącego rurociągu betonowego. Po wykonaniu przewiertów tak zwanym pilotem , na jego końcówce zaczepiona zostanie głowica burząca i nowa rura polietylenowa o średnicy 315 milimetrów, którą maszyna przeciągnie na remontowanym odcinku. Inwestycja była długo wyczekiwana przez mieszkańców. Uszkodzony i zamulony rurociąg  na skutek  nieszczelności  na  długości  oraz  w  miejscach  łączeń powodował zapadanie terenu wzdłuż kanału oraz piętrzenie się wód stawu.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.