Będzie linia miejskich autobusów do Pustar ?

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Kołobrzeg miało miejsce trójstronne spotkanie wójtów Włodzimierza Popiołka i Grzegorza Starczyka oraz przedstawicieli komunikacji miejskiej w Kołobrzegu. Tematem roboczego spotkania było przedłużenie linii autobusowej nr 9 relacji Kołobrzeg –Niekanin- Obroty-Bogucino do Pustar. Komunikacja Miejska w Kołobrzegu po otrzymaniu zielonego światła w postaci stosownej uchwały rady miasta oraz spełnienia przez Gminę Dygowo warunków technicznych w postaci wybudowania pętli autobusowej i przystanku, będzie mogła przystąpić do wdrażania procedur związanych z uruchomianiem linii. W najbliższy poniedziałek także Rada Gminy Dygowo podda pod głosowanie uchwałę dotyczącą „zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dygowo ,a Gminą Miasto Kołobrzeg w sprawie powierzenia Gminie Miasto Kołobrzeg zadania publicznego,  w  zakresie  lokalnego  transportu  zbiorowego”. Uruchomienie linii planowane jest najpóźniej 1 lutego 2018 roku.