Odbiór odpadów w gminie Dygowo wg nowych zasad. Otwarcie ofert

Po raz drugi w Urzędzie Gminy w Dygowie zostały otwarte oferty na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z  terenu gminy Dygowo” wg nowych zasad segregacji w 2018 roku. Podobnie jak w pierwszym przetargu oferty złożyły dwie firmy: ECO-Serwis Roman Elminowski z Trzebiatowa i Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z Kołobrzegu. ECO-SERWIS przedstawił ofertę na łączną kwotę  837 818,40 zł (72.000,00 zł, 327 642,85 zł, 438 175,55 zł) i uzyskał 5 punków za emisję spalin użytkowanych pojazdów. Korzystniejszą  ofertę przedstawiła Zieleń kołobrzeska oferując łącznie 678 703,49 zł (105 416,21 zł, 543 076,73 zł, 30 210,55 zł)i uzyskując 20 punktów za emisję spalin.  Gmina ma przeznaczone na  ten cel 700 000 złotych. Złożone oferty sprawdzi komisja przetargowa i w ciągu kilku dniu zostanie oficjalnie ogłoszony wynik.