Budowa drogi gminnej w Dygowie do działek mieszkaniowych

Gmina Dygowo realizuje w Dygowie inwestycję która zapewni dojazd do terenów zabudowy mieszkaniowej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 wykonanej z kostki oraz odcinka drogi z kruszywa ,stanowi  I etap budowy drogi gminnej . Koszt zdania to 40 973,05 złotych , a termin wykonania do 15 grudnia 2017 roku. W zakresie zadania są także rowy odwadniające.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.