Zebrania sołeckie mieszkańców Bard i Miechęcina

W świetlicy wiejskiej w Bardach odbyły się wczoraj dwa zebrania sołeckie. Gościnnie jako pierwsi o godzinie 17:00 spotkali się z przedstawicielami Gminy Dygowo  mieszkańcy Miechęcina, następnie o godzinie 18:30 gospodarze -mieszkańcy Bard. Wójt Grzegorz Starczyk oraz sekretarz gminy Dorota Gruchała informowali o nowych zasadach segregacji odpadów , które wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku. Wójt przedstawił także na obu spotkaniach co udało się zrealizować z postulatów mieszkańców z ostatniego zebrania. Mieszkańcy Miechęcina wrazili swoje zadowolenie w  związku z umieszczeniem w studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości ,na którym w przyszłości może powstać świetlica wiejska. Mieszkańcy Bard sygnalizowali zły stan drogi powiatowej Bardy –Dębogard oraz problem z odwodnieniem drogi przechodzącej przez miejscowość - spływająca z drogi woda zalewa posesje. W spotkaniu z mieszkańcami obu sołectw uczestniczyli przewodniczący rady Artur Wasiewski i radny Robert Jaruzel,  a w spotkaniu mieszkańców Bard radny- sołtys Adam Kuster.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.