Zieleń kołobrzeska znakuje pojemniki na terenie gminy Dygowo

Zgodnie z nowymi wytycznymi w zakresie segregacji odpadów ,Miejski Zakład Zieleni ,Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu przystąpił na terenie gminy Dygowo do znakowania pojemników na odpady komunalne przy posesjach oraz rozdawania worków w kolorze żółtym przeznaczonych na metale i tworzywa sztuczne. Nieruchomości,  które Zieleńdotychczas nie posiadały pojemnika na bioodpady (zielony) , otrzymają taki pojemnik ,ale wg nowych zasad segregacji będzie on przeznaczony na zbiórkę szkła. Dodatkowo dla nieruchomości, gdzie prowadzona jest segregacja zostaną dostarczone pojemniki na bioodpady w kolorze brązowym W dniu dzisiejszym akcję znakowania pracownicy Zieleni realizują w Dygowie. Sukcesywnie tę akcję Zieleń przeprowadzi we wszystkich miejscowościach gminy. MZZDiOŚ Kołobrzeg wygrał przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dygowo na rok 2018.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.