Zebranie sołeckie mieszkańców Pustar i Czernina

W dniu wczorajszym odbyły się dwa zebrania sołeckie organizowane przez Gminę Dygowo. Spotkania mieszkańców Pustar i Czernina odbyły się w lokalnych świetlicach wiejskich. Prowadzącym zebrania był wójt Grzegorz Starczyk, który w pierwszej kolejności poinformował mieszkańców sołectw o nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy. Następnie omawiane były sprawy bieżące, również te które mieszkańcy poruszali na poprzednim zebraniu. W Pustarach najważniejsze to uruchomienie linii autobusowej do Kołobrzegu oraz zmiana lokalizacji spowalniacza w centrum miejscowości. Mieszkańcy Czernina interesowali się na jakim etapie są procedury administracyjne dotyczące planowanej inwestycji – budowy farmy bydła oraz poruszyli temat budowy chodnika i oświetlenia na drodze powiatowej łączącej miejscowość z drogą wojewódzką. Na obu spotkaniach obecni byli przewodniczący rady Artur Wasiewski i radny Robert Jaruzel. Ponadto w Pustarach obecny był radny Leonard Siuciak , a w Czerninie Janusz Sobusiak. Protokoły ze spotkania sporządziła Izabela Płomińska – pracownik Urzędu Gminy w Dygowie.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.