Zebrania sołeckie mieszkańców Stramniczki i Gąskowa

W dniu wczorajszym odbyły się dwa kolejne zebrania sołeckie organizowane przez Gminę Dygowo. Zebranie mieszkańców Stramniczki tradycyjnie miało miejsce w domu pani sołtys Janiny Kołodziej, natomiast mieszkańców Gąskowa w miejscowej świetlicy wiejskiej. Wójt Grzegorz Starczyk w pierwszej kolejności poinformował mieszkańców obu sołectw o nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy. Następnie omawiane były sprawy bieżące, również te które mieszkańcy poruszali na poprzednim zebraniu. W Stramniczce głównym tematem były utrudnienia dla pieszych i pojazdów w poruszaniu się po drodze powiatowej przechodzącej przez miejscowość pokrytej błotem z budowy trasy S6. Mieszkańcy sygnalizowali także brak odwodnienie tej drogi ,co dodatkowo pogarsza sytuację. Mieszkańcy Gąskowa zgłosili problem komunikacyjny. Operator autobusowy zlikwidował ważną linię kursującą w soboty w kierunku Dygowa i Kołobrzegu. Wójt poinformował o zakończonych pracach projektowych budowy chodnika w Gaskowie. Inwestycja ta planowana jest na rok następny. W obu spotkaniach uczestniczył przewodniczący rady Artur Wasiewski. Na zebraniu w Gaskowie obecni byli radni Jarosław Grzela i Robert Jaruzel. Protokoły z zebrań sporządziła sekretarz gminy Dorota Gruchała.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.