Umowa na odbiór odpadów komunalnych podpisana

Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dygowo w 2018 roku została podpisana. W dniu wczorajszym wójt Grzegorz Starczyk i prezes Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Zenon Malinowski sygnowali dokument , którego zapisy zaczynają obowiązywać od 1 stycznia. Zieleń odbierać będzie bezpośrednio nieruchomości zamieszkałych pięć frakcji odpadów komunalnych. Poza tym w okresie trwania umowy odbierane będą z tzw. „mobilnych ” punktów selektywnej zbiórki odpady:
- wielkogabarytowe – 3 razy w roku we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Dygowo
- budowlano-remontowe - 1 raz w roku we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Dygowo
- gruz ceglany -  1 raz w roku we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Dygowo
- zużyte opony - 2 razy w roku w 1 miejscowości  na terenie gminy Dygowo
Wykonawca będzie odbierał także w wyznaczonych przez Gminę punktach baterie i przeterminowane leki.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.