Zebrania sołeckie mieszkańców Stojkowa i Dygowa

Zgodnie z harmonogramem zebrań sołeckich w dniu wczorajszym odbyły się dwa – mieszkańców Stojkowa i Dygowa. Miejscem spotkań była świetlica wiejska w Dygowie. Wójt Grzegorz Starczyk w pierwszej kolejności informował mieszkańców obu sołectw o nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy wchodzących w życie z dniem 1 stycznia . Następnie omawiane były sprawy bieżące, również te które mieszkańcy poruszali na poprzednim zebraniu. Mieszkańcy Stojkowa poruszyli temat budowy remizo-świetlicy, na którą jest już gotowa dokumentacja. Na ten projekt rysuje się możliwość uzyskania dofinansowania już w przyszłym roku, ze środków Mieleńskiej Grupy Rybackiej. Poza tym sygnalizowali potrzebę budowy ścieżki rowerowej do Dygowa i dalej w stronę Ustronia Morskiego, potrzebę zamontowania oświetlenia na drodze gminnej oraz napraw dróg gminnych. Mieszkańcy Dygowa zgłaszali potrzebę utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej w Dygowie, konieczność przycinania drzew i krzewów przy drogach, po których porusza się duży sprzęt rolniczy oraz potrzebę częstszych kontroli prędkości przez policję na ulicy Kołobrzeskiej i Kolejowej.  Na zebraniach obecni byli: przewodniczący rady Artur Wasiewski oraz radni Robert Jaruzel, Zbigniew Kozak i Przemysław Głogowski. Protokoły z zebrań sporządziła sekretarz gminy Dorota Gruchała.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.