Zebranie sołeckie mieszkańców Włościborza

W związku z tym ,że Gmina Dygowo organizuje po dwa spotkania sołeckie w danym dniu , a gmina liczy nieparzystą ilość sołectw (17) to zebranie mieszkańców  Włościborza było jedynym w dniu wczorajszym. Tradycyjnie miejscem spotkania był gościnny Dom Pomocy Społecznej. Jak we wcześniejszych  zebraniach wójt Grzegorz Starczyk informował mieszkańców o nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy wchodzących w życie z dniem 1 stycznia. Następnie omawiane były sprawy bieżące. Wiodącym tematem była niedawno zrealizowana gminna inwestycja -  remont rurociągu melioracyjnego odprowadzającego  wody  opadowe  ze  stawu  w centrum Włościborza. Mieszkańcy zwracali uwagę na fakt ,że wykonane prace są tylko częścią systemu melioracyjnego ,który odprowadza deszczówkę do Parsęty i wymagana jest stała konserwacja całości infrastuktury. Mieszkańcy widzieliby również wykonanie zagospodarowania stawu , na który jest wykonany projekt. Jednakże wójt jako priorytet stawia budowę świetlicy z czym także w większości zgodzili się mieszkańcy. Na zebraniach obecni byli: wiceprzewodnicząca  rady - sołtys Lucyna Pokusa oraz radny Robert Jaruzel. Protokoły z zebrań sporządziła sekretarz gminy Dorota Gruchała.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.