Zebrania sołeckie mieszkańców Wrzosowa i Jazów

W dniu wczorajszym odbyły się dwa, już przedostatnie zebrania sołeckie organizowane przez Gminę Dygowo. Zebranie mieszkańców Wrzosowa odbyło się w remizo-świetlicy, natomiast mieszkańców Jazów w miejscowej świetlicy wiejskiej. Wójt Grzegorz Starczyk jak we wszystkich dotychczasowych spotkaniach informował mieszkańców obu sołectw o nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Następnie omawiane były sprawy bieżące. Mieszkańcy Wrzosowa już kolejny raz sygnalizowali problemy związane ze stanem technicznym obiektu remizo-świetlicy. Odpadające z dachu gonty bitumiczne i  mało wydajna kanalizacja to problemy z którymi użytkownicy borykają się od początku funkcjonowania budynku.  Poruszona była także kwestia braków oświetlenia na osiedlu budynków wielorodzinnych za torami. Mieszkańcy Jazów jako zasadniczy temat przedstawili konieczność remontu drugiej części drogi gminnej w miejscowości. Jednym z wariantów ,który poddano  pod dyskusję było ewentualne ułożenie nakładki asfaltowej o szerokości 4 metrów na istniejącym bruku. Jest to co prawda inny standard niż w wykonana w ubiegłym roku przebudowa części miejscowości, ale mieszkańcy w większości przychylają się do tego pomysłu. W obu spotkaniach uczestniczył przewodniczący rady Artur Wasiewski i radny Robert Jaruzel. Na zebraniu we Wrzosowie obecny był radny Piotr Krysztofiak. Protokoły z zebrań sporządziła sekretarz gminy Dorota Gruchała.