Zebranie sołeckie mieszkańców Kłopotowa i Piotrowic

W dniu wczorajszym zakończyły się zebrania sołeckie organizowane przez Gminę Dygowo. Mieszkańcy Kłopotowa tradycyjnie spotkali się w jednej  w gościnnych wnętrzach miejscowego  pałacu, natomiast mieszkańcy Piotrowic w świetlicy wiejskiej. Wójt Grzegorz Starczyk jak we wszystkich dotychczasowych spotkaniach informował mieszkańców obu sołectw o nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Następnie omawiane były sprawy bieżące. Mieszkańcy Kłopotowa sygnalizowali konieczność remontu drogi gminnej w centrum miejscowości oraz interwencji Gminy w kołach łowieckich w sprawie podchodzącej do zabudowań mieszkalnych dzikiej zwierzyny. W Piotrowicach dyskutowano o planach budowy nowej remizy i związanych z tym zależności oraz parkingu przy świetlicy. W obu spotkaniach uczestniczyli przewodniczący rady Artur Wasiewski oraz radny Józef Janiak. Protokoły z zebrań sporządziła sekretarz gminy Dorota Gruchała.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.